Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
prov NA
start NA
endx NA
civ NA 91.48 27.00 164.11
nonciv NA 36.57 9.00 56.76
men NA 101.09 34.00 163.15
women NA 10.44 2.00 19.93
children NA 16.52 4.00 30.92
intlcoalf NA 1.74 0.00 11.05
isis NA 5.45 0.00 22.62
syrian NA 16.87 1.00 56.18
unknownx NA 3.22 0.00 13.48
alnusra NA 0.17 0.00 1.18
russian NA 3.09 0.00 18.44
selfadm NA 0.47 0.00 2.75
armedoppo NA 1.47 0.00 7.27
execution NA 10.23 1.00 34.01
torture NA 6.72 2.00 15.27
munitions NA 79.70 24.00 134.17
siegeother NA 1.69 0.00 9.38
chemical NA 1.01 0.00 23.26
prov NA
airstrikes NA 28.70 1.00 70.98
start NA
endx NA
civ NA
nonciv NA
men NA
women NA
children NA
intlcoalf NA
isis NA
syrian NA
unknownx NA
alnusra NA
russian NA
selfadm NA
armedoppo NA
execution NA
torture NA
munitions NA
siegeother NA
chemical NA
airstrikes NA
ogc_fid NA 637.50 637.50 367.77
wkb_geometry NA
start_xd NA
start_parsed NA
endx_xd NA
endx_parsed NA

Share This Layer

Map Services

WMS OpenGIS® Web Map Service Interface Standard
WFS OGC® Web Feature Service
Embed

Average Rating

(0)